Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Kompetencje

Zgromadzenie Ogólne Kolegium zwołuje prezes Kolegium co najmniej dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.  Zgromadzeniu Ogólnemu Kolegium przewodniczy prezes Kolegium.

W skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium wchodzą:
prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie /etatowi i pozaetatowi/.

Do właściwości Zgromadzenia Ogólnego Kolegium należy:

1. uchwalenie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2. wybór członków komisji konkursowej,
3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium,
4. wybór kandydatów na prezesa kolegium,
5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa kolegium,

Co do zasady, uchwały zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością głosów, w obecności ca najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezes kolegium.

W skład Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach wchodzi 9 członków:
(5 etatowych i 4 pozaetatowych)

Etatowi członkowie:

  1. Paweł Majcher - Prezes
  2. Anna Grabska
  3. Paulina Widulińska - Ślęzak
  4. Katarzyna Kranik - Saleh
  5. Kucińska-Kwestarz Patrycja

Pozaetatowi członkowie:

  1. Mirosława Zwolińska
  2. Alicja Pietrasik
  3. Ewa Wolniewicz
  4. Elżbieta Madej

Metadane

Data publikacji : 01.04.2008
Data modyfikacji : 10.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mirosława Zwolińska
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Cegielska

Opcje strony

do góry