Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Komunikat o wyznaczeniu koordynatora ds. dostępności

Koordynator ds. dostępności

Komunikat
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności
w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Skierniewicach

Informuje się, że Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach Ewa Susik wyznaczyła koordynatora do spraw dostępności w Kolegium. Funkcję tę pełni Aneta Cegielska – pracownik Biura Kolegium.

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności w Kolegium jest realizacją obowiązku nałożonego na podmioty publiczne ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Zadania koordynatora ds. dostępności

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach;
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Kolegium, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  3. monitorowanie działalności Kolegium w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. przedstawianie Prezesowi Kolegium bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Dane kontaktowe do koordynatora do spraw dostępności

adres do korespondencji: ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice

telefon: (46) 833-22-43, (46) 833-34-27, fax: 833-22-43

e-mail: poczta@skoskierniewice.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 15.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mirosława Zwolińska
Osoba modyfikująca informację:
Mirosława Zwolińska

Opcje strony

do góry