Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Obsługa osób głuchoniemych

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach wypełniając zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.) informuje, że zapewnia obsługę osób głuchoniemych poprzez:

-           prawo do skorzystania w kontaktach z Kolegium z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej,

-           zapewnienie dostępu do usługi  wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

Zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego zgłosić należy co najmniej na 3 dni robocze przed terminem planowanej wizyty w SKO (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W zgłoszeniu wskazać należy metodę komunikowania się, przedmiot sprawy oraz  proponowany termin skorzystania ze świadczenia. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 Nr 171, poz. 1016).

Zgłoszenie można dokonać w następującej formie:

1.      pisemnie na adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze Skierniewicach

ul. Trzcińska 18

96-100 Skierniewice

2.      telefonicznie pod nr (046) 833-34-27 lub ustnie w Sekretariacie tut. Kolegium, za pośrednictwem osoby przybranej

3.      faxem na nr (046) 833-22-43

4.      mailem na adres: kolegium@bip-e.pl

Metadane

Data publikacji : 25.04.2013
Data modyfikacji : 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Majcher
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Majcher
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Majcher

Opcje strony

do góry