Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Informacje podstawowe

Zgodnie z ustawą o działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r., Nr 64, poz. 565 ze zm.) oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r., Nr 200, poz. 1651) - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach uruchomiło ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ na platformie ePUAP umożliwijającą doręczanie pism w formie dokuemntów elektronicznych.

Instrukcja postępowania

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach należy:

 1. zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl i założyć konto (konto jest bezpłatne)
 2. Wybrać z Katalogu Usług: listę wg. podziału terytorialnego, następnie województwo łódzkie. Powiat m. Skierniewice, M. Skierniewice (gmina miejska), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
 3. Wypełnić załączony formularz lub
 4. dostarczyć dokument elektroniczny w godzinach 8.00 - 15.00 do Sekretariatu SKO w Skierniewicach na następujących nośnikach danych:
 • dyskietka 1,44 MB,
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
 • Płyta CD_RW lub DVD-RW

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do SKO w Skierniewicach:

 1. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru
 2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB

 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

 5. Akceptowalne formaty załączników to:

 • .doc, .docx, .xls, .rtf, .txt, .odt, .ods;

 • .jpg (.jpeg), .gif, .tif, .bmp

 • .zip,. rar, pdf;

Otrzymanie każdego elektronicznego formularza przez SKO jest potwierdzane wysyłaniem urzędowego poświadczenia odbioru.

 

Przejdź do Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Metadane

Data publikacji : 24.06.2008
Data modyfikacji : 08.03.2016
Podmiot udostępniający informację:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Mirosława Zwolińska
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Majcher

Opcje strony

do góry